Kompaniýa habarlary

 • Şahsy seýfleri nädip saýlamalydygynyň bäş nokady (öý seýfleri, myhmanhana seýfleri)

  Şahsy seýfleri nädip saýlamalydygynyň bäş nokady (öý seýfleri, myhmanhana seýfleri)

  Adamlaryň ýaşaýyş derejesiniň ýokarlanmagy we howpsuzlyk habardarlygy bilen seýfler we sosial isleg ýokarlandy we maşgala konfigurasiýa seýfleri güýçli güýje öwrüldi.CD maglumatlaryndan, gozgalmaýan emläk şahadatnamalaryndan, markalardan, kalligrafiýa we surat, gymmatly kagyzlar, bank depozit şahadatnamalary we ...
  Koprak oka
 • Zawod önümçiligimiziň seýf önümleri

  Zawod önümçiligimiziň seýf önümleri

  Şahsy seýfler: “Bettersafe” iň gowy saýlan hünärmen seýf zawody öndürijisidir. Şahsy seýf öýüňize, myhmanhanalaryňyza, ofisleriňize, restoranlaryňyza ýa-da banklaryňyza degişlidir. Ulanmak üçin giň ýer we siziň üçin iň arzan bahadyr. Birnäçe sebäplere görä birinji orunda durýar. : Güýçli, ýönekeý we ...
  Koprak oka
 • Biz hakda-Bettersafe (Ningbo) Sanly tehnologiýa

  Biz hakda-Bettersafe (Ningbo) Sanly tehnologiýa

  “Bettersafe” (Ningbo) Digital Technology Limited, Hytaýyň Ningbo şäherinde ýerleşýän professional howpsuz öndüriji.25 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bilen, köp sanly seýf, öý seýfleri, sanly seýfler, motorly seýfler, elektron seýfler, ofis seýfleri, barmak yzy ...
  Koprak oka
 • Sanly myhmanhana seýfleri / elektroniki myhmanhana seýfleri

  Sanly myhmanhana seýfleri / elektroniki myhmanhana seýfleri

  Indi barha köp myhmanhanalarda we kwartiralarda gymmat bahaly zatlary saklamak üçin seýfler gerek, diňe bir pul däl, eýsem möhüm resminama.şahsyýetnama, pasport, beýleki ýygnak resminamalary ýaly.syýahatda bolanda.Şeýle hem köp adam sagatlara, ipadlara, noutbuklara we kameralara seýflere salýar.Käbir myhmanhanalarda solen ulanylýar ...
  Koprak oka